Cao dao tục ngữ ý nghĩa về cha mẹ

Cao dao tục ngữ ý nghĩa về cha mẹ là sự tổng hợp của những câu ca dao tục ngữ việt nam hay và ý nghĩa nhất để ca ngợi công ơn trời bể của cha mẹ đối với con cái. Cao dao tục ngữ ý nghĩa về cha mẹ

Cao dao tục ngữ ý nghĩa về cha mẹ

Trông lên thấy đạo cha già
Lòng con tưởng nhớ xót xa rầu rầu
Xa cha lòng những quặn đau
Biết ngày nào mới cùng nhau quây quần

***
Đêm đêm thắp ngọn đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
***
Ơn cha núi chất trời Tây
Láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển Đông
***
Trách ai đặng cá quên nơm
Đặng chim bẻ ná quên ơn sinh thành
***
Ơn cha trọng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời mang nặng đẻ đau
***
Mẹ cha trượng quá ngọc vàng
Đền bồi sao xiết muôn vàn công ơn
***
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ cha, nhớ mẹ chín chiều ruột đau
***
Thương mẹ nhớ cha như kim châm vào dạ
Nghĩ đến chừng nào, lụy hạ tuôn rơi
***
Thuyền không bánh lái thuyền quày
Con không cha mẹ, ai bày con nên
***
Ơn cha nghĩa mẹ trìu trìu
Mưa mai lòng sở, nắng chiều dạ lo
***
Gió thúc cội thung nhánh tùng khua rúc rắc
Nhớ cha mẹ già ruột thắt gan teo
***
Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ
Nước chảy vào thương mẹ nhớ cha
***
Có con mới rõ sự tình
Xưa kia thầy mẹ thương mình thế nao!
***
Ai bưng bầu rượu đến đó phải chịu khó bưng về
Em đang ở hầu thầy mẹ cho trọn bề hiếu trung
***

About Hop Nguyen

0 comments:

Post a Comment