Những câu nói hay của Robert Darwin

Những câu nói hay của Robert Darwin/ Charles Robert Darwin - đacuyn (1809 – 1882) là người đã phát hiện và chứng minh rằng mọi loài đều tiến hóa theo thời gian từ những tổ tiên chung qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Và nhiều công hiến khác khác trong lĩnh vực nghiên cứu sinh học tiến hoá. Học thuyết tiến hoá của đacuyn, nguồn gốc muôn loài...Những câu nói hay của Robert Darwin -Blog Những câu nói hay-/ Xem thêm: Những câu nói bất hủ của các vĩ nhân.

Những câu nói hay của Robert Darwin

~*~
Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của anh ta.
A man’s friendships are one of the best measures of his worth.
~*~
Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.
~*~
Trong lịch sử lâu dài của loài người (và cả loài vật nữa), những ai học được cách cộng tác và ứng biến tài tình nhất sẽ sinh tồn.
In the long history of humankind (and animal kind, too) those who learned to collaborate and improvise most effectively have prevailed. 
~*~
Tương lai quan trọng với hiện tại biết bao nhiêu khi xung quanh anh là con trẻ.
How paramount the future is to the present when one is surrounded by children.
~*~
Những câu nói hay của Robert Darwin/ Blog những câu nói hay
~*~
Mức cao nhất có thể đạt được của văn hóa đạo đức là khi chúng ta nhận ra mình phải kiểm soát suy nghĩ của mình.
The highest possible stage in moral culture is when we recognize that we ought to control our thoughts.
~*~
Ngu dốt sinh ra sự quả quyết hơn là tri thức; chính những người biết ít chứ không phải những người biết nhiều mới quả quyết khẳng định vấn đề này hay vấn đề kia sẽ không bao giờ được khoa học giải đáp.
Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science.
~*~
Loại bỏ một sai lầm cũng tốt như, và thậm chí đôi lúc còn hơn là thiết lập một chân lý hay sự thật mới.
To kill an error is as good a service as, and sometimes even better than, the establishing of a new truth or fact.
Một người thuộc về khoa học phải không có mơ ước, không có tình thương – chỉ là trái tim bằng đá.
A scientific man ought to have no wishes, no affections, – a mere heart of stone.

  1. ~*~

About Hop Nguyen

0 comments:

Post a Comment