Những câu nói hay nhất về sự phản bội

Những câu nói hay nhất về sự phản bội/ Sự phản bội còn mạnh hơn bạo lực. Và chỉ có sự phản bội mới làm ta xa lìa nhau. Còn bạo lực thường không có một đời sống lâu dài.

Những câu nói hay nhất về sự phản bội

Để có sự phản bội, đầu tiên phải có sự tin tưởng.
For there to be betrayal, there would have to have been trust first.
Suzanne Collins
~*~
Bạn muốn tin rằng trong đời có mối quan hệ mà sự phản bội không thể chạm tới. Một mối quan hệ không thể bị ảnh hưởng bởi loại tổn thương đó. Và không có đâu.
You want to believe that there’s one relationship in life that’s beyond betrayal. A relationship that’s beyond that kind of hurt. And there isn’t.
Caleb Carr
~*~

Những câu nói hay nhất về sự phản bội/ Blog những câu nói hay

~*~
Những người không hiểu giá trị của lòng trung thành không bao giờ có thể nhận thức được cái giá của sự phản bội.
Those who don’t know the value of loyalty can never appreciate the cost of betrayal.
Sưu tầm (Huyền Panda)
~*~
Đâm vào cơ thể, và cơ thể sẽ lành, nhưng làm con tim bị thương và vết thương sẽ tồn tại cả đời.
Stab the body and it heals, but injure the heart and the wound lasts a lifetime.
Mineko Iwasaki
~*~
Điều đau khổ nhất khi bị phản bội là nó không bao giờ tới từ kẻ thù của chúng ta/ Blog những câu nói hay
~*~
Nếu cả thế giới phản bội anh, thì em sẽ vì anh mà phản bội lại cả thế giới này.
Dịch: Huyền Panda
~*~
Thật buồn cười là đôi khi người bạn sẵn sàng đỡ đạn thay lại chính là người bóp cò súng.
It’s funny how sometimes the people you’d take a bullet for, are the ones behind the trigger.
~~Blog những câu nói hay~~

About Hop Nguyen

0 comments:

Post a Comment