Những câu nói hay và ý nghĩa về mẹ

Những câu nói hay và ý nghĩa về mẹ nói lên công lao to lớn của mẹ với con cái, Những câu nói hay và ý nghĩa về mẹ cho chúng ta biết về trái tim mẹ giản dị và cao quý đến mức nào, qua Những câu nói hay và ý nghĩa về mẹ chúng ta càng thêm yêu mẹ nhiều.

Những câu nói hay và ý nghĩa về mẹ
1. Mẹ là người có thể thay thế bất kỳ ai khác nhưng không ai có thể thay thế được mẹ.

– Gaspard Mermillod –
2. Vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ.

– Bernard Shaw –

3. Khi bạn nhìn vào mắt của một người mẹ, bạn sẽ biết được tình yêu tinh khiết nhất mà mình có thể tìm thấy trên trái đất.

– Mitch Albom –

4. Với mẹ, con mãi là một đứa trẻ!

– Khuyết danh –

5. Tương lai của đứa con luôn là công trình của người mẹ.

– Napoleon –

6. Tình thương của người mẹ không bị già nua khi năm tháng trôi qua.

– Tục ngữ Đức –

7. Chúa không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ.

– Proverbe Yiddish –

8. Không tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ.

– Khuyết danh –

9. Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.

– Balzac –

10. Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.

– Erich Fromm –

11. Mẹ hiền sinh con ngoan, lúa tốt cho gạo ngon.

– Ngạn ngữ Trung Quốc –

12. Người ta không bao giờ hết nói hết về Thượng đế cũng như về người mẹ.

– Ngạn ngữ Ấn Độ –

13. Mẹ nuôi con biển bờ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày.

– Tục ngữ Việt Nam –

14. Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, Mẹ đi ngàn dặm con chẳng sầu.

– Ngạn ngữ Trung Quốc –

15. Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

– Sophia Loren –

16. Một người mẹ vẫn mãi là một người mẹ, luôn luôn quan tâm đến những đứa con. Cho dù những đứa con đó đã lớn lên, và có những đứa trẻ của riêng mình.

– Khuyết danh –

17. Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.

– Balzac –

18. Làm mẹ là một thái độ sống, không chỉ là mối liên hệ về sinh học.

– Robert A Heinlein –
 Vhung

1. Mẹ là người có thể thay thế bất kỳ ai khác nhưng không ai có thể thay thế được mẹ.

– Gaspard Mermillod –

2. Vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ.

– Bernard Shaw –

3. Khi bạn nhìn vào mắt của một người mẹ, bạn sẽ biết được tình yêu tinh khiết nhất mà mình có thể tìm thấy trên trái đất.

– Mitch Albom –

4. Với mẹ, con mãi là một đứa trẻ!

– Khuyết danh –

5. Tương lai của đứa con luôn là công trình của người mẹ.

– Napoleon –

6. Tình thương của người mẹ không bị già nua khi năm tháng trôi qua.

– Tục ngữ Đức –

7. Chúa không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ.

– Proverbe Yiddish –

8. Không tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ.

– Khuyết danh –

9. Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.

– Balzac –

10. Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.

– Erich Fromm –

11. Mẹ hiền sinh con ngoan, lúa tốt cho gạo ngon.

– Ngạn ngữ Trung Quốc –

12. Người ta không bao giờ hết nói hết về Thượng đế cũng như về người mẹ.

– Ngạn ngữ Ấn Độ –

13. Mẹ nuôi con biển bờ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày.

– Tục ngữ Việt Nam –

14. Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, Mẹ đi ngàn dặm con chẳng sầu.

– Ngạn ngữ Trung Quốc –

15. Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

– Sophia Loren –

16. Một người mẹ vẫn mãi là một người mẹ, luôn luôn quan tâm đến những đứa con. Cho dù những đứa con đó đã lớn lên, và có những đứa trẻ của riêng mình.

– Khuyết danh –

17. Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.

– Balzac –

18. Làm mẹ là một thái độ sống, không chỉ là mối liên hệ về sinh học.

– Robert A Heinlein –


1. Mẹ là người có thể thay thế bất kỳ ai khác nhưng không ai có thể thay thế được mẹ.

– Gaspard Mermillod –

2. Vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ.

– Bernard Shaw –

3. Khi bạn nhìn vào mắt của một người mẹ, bạn sẽ biết được tình yêu tinh khiết nhất mà mình có thể tìm thấy trên trái đất.

– Mitch Albom –

4. Với mẹ, con mãi là một đứa trẻ!

– Khuyết danh –

5. Tương lai của đứa con luôn là công trình của người mẹ.

– Napoleon –

6. Tình thương của người mẹ không bị già nua khi năm tháng trôi qua.

– Tục ngữ Đức –

7. Chúa không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ.

– Proverbe Yiddish –

8. Không tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ.

– Khuyết danh –

9. Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.

– Balzac –

10. Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.

– Erich Fromm –

11. Mẹ hiền sinh con ngoan, lúa tốt cho gạo ngon.

– Ngạn ngữ Trung Quốc –

12. Người ta không bao giờ hết nói hết về Thượng đế cũng như về người mẹ.

– Ngạn ngữ Ấn Độ –

13. Mẹ nuôi con biển bờ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày.

– Tục ngữ Việt Nam –

14. Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, Mẹ đi ngàn dặm con chẳng sầu.

– Ngạn ngữ Trung Quốc –

15. Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

– Sophia Loren –

16. Một người mẹ vẫn mãi là một người mẹ, luôn luôn quan tâm đến những đứa con. Cho dù những đứa con đó đã lớn lên, và có những đứa trẻ của riêng mình.

– Khuyết danh –

17. Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.

– Balzac –

18. Làm mẹ là một thái độ sống, không chỉ là mối liên hệ về sinh học.

– Robert A Heinlein –

About Hop Nguyen

0 comments:

Post a Comment