Những câu nói hay về ý chí nghị lực

Những câu nói hay về ý chí nghị lực/ Sức mạnh không đến từ thể chất. Nó đến từ ý chí bất khuất.

Những câu nói hay về ý chí nghị lực/ Blog những câu nói hay

Mỗi khi bạn phải chịu lùi bước hay thất vọng, hãy cúi đầu và đi tiếp về phía trước.
Anytime you suffer a setback or disappointment, put your head down and plow ahead.
Les Brown
~*~

Những câu nói hay về ý chí nghị lực
~*~
Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó!
To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it!
Charlie Chaplin
~*~
Những câu nói hay về ý chí nghị lực/ blog những câu nói hay
~*~
Đầu tiên hãy hỏi mình: Chuyện gì tồi tệ nhất có thể xảy ra? Rồi chuẩn bị chấp nhận nó. Rồi tiến tới cải thiện điều tồi tệ nhất.
First ask yourself: What is the worst that can happen? Then prepare to accept it. Then proceed to improve on the worst.
Dale Carnegie
~*~

About Hop Nguyen

0 comments:

Post a Comment