Mẹo 3 bước sửa lỗi Giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động cho blogspot

Theo như VN Tổng Hợp biết từ tháng 4 năm 2020, Google đã chính thức xử phạt / các trang web bị ảnh hưởng với các trang giản đồ data-vocabulary.org không cập nhật giản đồ data-vocabulary.org phải đối mặt với việc giảm hoặc mất tìm kiếm trên google.

Mẹo 3 bước sửa lỗi Giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động cho blogspot
Giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động trong blogspot

Nguyên nhân gây ra lỗi giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động nữa. Cấu trúc Schema.org sẽ được sử dụng để thay thế cấu trúc dữ liệu để cập nhật tính đủ điều kiện của tính năng Google Rich Card.

Hướng dẫn 3 bước khắc phục lỗi giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động nữa.

Trước tiên, vui lòng sao lưu hoàn toàn blogspot của bạn trước để tránh các lỗi không mong muốn.

Bước 1: Truy cập Bloggger của bạn => Chủ đề => Chỉnh sửa HTML
Tìm đến thẻ :<b:includable id='breadcrumb' var='posts'>


Bước 2: Thay thế đoạn code trên bằng đoạn code bên dưới đây:
<b:includable id='breadcrumb' var='posts'>
<b:if cond='data:view.isPost'>
 <b:loop values='data:posts' var='post'>
  <div class='breadcrumbs' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/BreadcrumbList'>
   <span itemprop='itemListElement' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ListItem'>
   <a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='item' title='Home'>
   <meta content='1' itemprop='position'/>
   <span itemprop='name'><b:switch var='data:blog.locale'><b:case value='id'/>Beranda<b:default/>Home</b:switch></span></a>
   </span>
   <b:if cond='data:post.labels'>
   <b:loop index='nomor' values='data:post.labels' var='label'> &amp;nbsp;&#8250;&amp;nbsp;
     <span itemprop='itemListElement' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ListItem'>
    <meta expr:content='data:nomor+2' itemprop='position'/>
    <a expr:href='data:label.url + &quot;?&amp;max-results=8&quot;' expr:title='data:label.name' itemprop='item' rel='nofollow'>
      <span itemprop='name'><data:label.name/></span>
    </a>
     </span>
   </b:loop>
   <b:else/>
   &amp;nbsp;&#8250;&amp;nbsp; <span itemprop='name'><data:blog.pageName/></span>
   </b:if>
  </div>
 </b:loop>
<b:elseif cond='data:view.isPage'/>
 <div class='breadcrumbs' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/BreadcrumbList'>
  <span itemprop='itemListElement' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ListItem'>
  <a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='item' title='Home'>
  <meta content='1' itemprop='position'/>
  <span itemprop='name'><b:switch var='data:blog.locale'><b:case value='id'/>Beranda<b:default/>Home</b:switch></span></a>
  </span> &amp;nbsp;&#8250;&amp;nbsp;
  <span itemprop='itemListElement' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ListItem'>
  <meta expr:content='data:num+2' itemprop='position'/>
  <a expr:href='data:blog.url' expr:title='data:post.url' itemprop='item'>
    <span itemprop='name'><data:blog.pageName/></span>
  </a>
  </span>
 </div>
</b:if>
</b:includable>

Bước 3: Sau đó save lại và ra web mastertool các bạn nhận vào đã khắc phục như vậy là đã xong khắc phục lỗi giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động nữa. Đơi 1 đến 2 ngày google sẽ cập nhật lại nhé.

,

About Hop Nguyen

0 comments:

Post a Comment