Tại sao gọi là Khmer Đỏ ? Khmer Đỏ có phải do Việt Nam đào tạo không ?

Mọi người thường nói Khmer Đỏ là do Việt Nam đào tạo và Khmer Đỏ lật đổ Lon Lol là do Việt Nam hậu thuẫn. Đây là một nhầm lẫn lớn. Sau đây tôi xin giải thích điểm này.

Khmer đỏ có 3 nhóm hoạt động độc lập và cạnh tranh nhau là nhóm Đông Bắc, Tây Nam và miền Đông. Nhóm được Việt Nam hỗ trợ và đào tạo là nhóm miền Đông.


Tuy nhiên Pol Pot thuộc nhóm Đông Bắc, nhóm này chịu ảnh hưởng của Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. 

Lý do Khmer Đỏ rất hiểu chiến thuật của quân đội Việt Nam là nhờ việc tiếp nhận lực lượng của nhóm miền Đông. Còn lý do quân Khmer Đỏ giỏi đánh du kích thì chủ yếu là vì cả 3 nhóm cũng có kinh nghiệm đánh thực chiến từ trước trong nhiều năm hoạt động chứ chả phải là nhờ công Việt Nam ta đào tạo.

Từ 1970, nhờ có sự tham gia nhiệt tình của hoàng thân Sihanouk và sự hỗ trợ mạnh của Trung Quốc mà nhóm Đông Bắc đã giành được sức ảnh hưởng lớn, thống nhất lực lượng Khmer Đỏ với 2 nhóm kia. Sau khi thống nhất lực lượng thì Pol Pot tiến hành thủ tiêu các cán bộ có tư tưởng thân Việt. Do đó có thể nói lực lượng Khmer Đỏ đánh bại Lon Nol là nhờ sức ảnh hưởng của hoàng thân Sihanouk và viện trợ mạnh của Trung Quốc chứ Việt Nam thì đóng góp cái  gì ở đó mà kêu Việt Nam hậu thuẫn khi mà Sihanouk cũng chẳng ưa gì Việt Nam 

Từ 1972 thì Khmer Đỏ mà bản chất là Khmer Đỏ Đông Bắc, Khmer Đỏ do Trung Quốc đào tạo đã tiến hành tấn công các đơn vị bộ đội của Việt Nam. Từ năm 1970 thì Khmer Đỏ đã tiến hành chống phá cách mạng Việt Nam. Từ 1972 thì Khmer Đỏ đã tiến hành tấn công các đơn vị bộ đội của Mặt trận giải phóng miền Nam. Năm 1975 thì Khmer Đỏ mới giành được chính quyền. Vậy Việt Nam hậu thuẫn Khmer Đỏ giành chính quyền là Việt Nam nào? Là Trung Quốc thưa các bạn. Trung Quốc mới là lực lượng hậu thuẫn, là hậu phương lớn của Khmer Đỏ.

Một câu hỏi đặt ra là những người anh em Khmer miền Đông của Việt Nam ở đâu và vai trò của họ là gì? Phần lớn họ đã nằm xuống dưới lưỡi lê và họng súng của của phe Đông Bắc thân Tàu thưa các bạn. Đó là những người chiến sĩ cách mạng cứng cỏi nhưng không may mắn và họ chiếm phần lớn. Một số ít may mắn chạy thoát về với Việt Nam cùng những cán bộ Cam cấp tiến may mắn ít ỏi khác từ các nhóm khác. Họ chính là nòng cốt của chính phủ Campuchia sau này. Và một số ít khác im lặng nằm vùng chờ thời hoặc chuyển phe.

About Hop Nguyen

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment