Cách ẩn bài viết mới nhất ngoài trang chủ blogspot recent posts

 Trong quá trình làm việc code với trang chủ blogspot, thường bạn nào dùng code bài viết theo label ngoài  trang chủ thường hay ẩn tất cả bài viết mơiz nhất recent posts mặc định blogspot ngoài trang chủ, vậy phải làm thế nào ?.

Cách ẩn bài viết mới nhất ngoài trang chủ blogspot recent posts

Trước tiên thực hiện bạn phải xác định id của widget "Bài đăng trên blog" hoặc Blog Posts thông thường nó đều có id là "Blog1".Với một số blog có thể khác. Các bạn xác định theo các bước bên dưới:

Bước 1: xác định widget bài viết mới nhất ở trang chủ

Vào Mẫu (Template) --> Chỉnh sử HTML (Edit HTML) => Tìm đoạn code sau :

<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'>

Một số template khác sẽ có đoạn code khác nhau, ví dụ trên blog vntonghop.com sẽ là:

<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog' version='2' visible='true'>

Bước 2: thêm điều kiện và css để ẩn bài viết mới nhất ở trang chủ

Sau khi tìm được id widget chính (Blog1) sau đó thêm điều kiện hiện thị homepageurl vào code css.
Vào: Mẫu -> chỉnh sửa HTML và dán code ngay bên dưới sau thẻ </b:skin>

<style>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
#Blog1 {
display:none;
visibility:hidden;
}
</b:if>
</style>

Lưu mẫu lại và tải lại trang chủ kiểm tra nhé, Vậy là bạn đã ẩn bài viết mới nhất ngoài trang chủ blogspot ! Chúc bạn thành công.

,

About Hop Nguyen

0 comments:

Post a Comment