Thủ thuật hiển thị bài viết theo label tại trang chủ blogspot dạng tin tức nhanh 5 phút

Nếu bạn muốn hiển thị bài viết theo label tại trang chủ blogspot dạng báo chí tin tức thì bạn hãy làm theo bài này, đoạn Code hiển thị bài viết ra trang chủ blogspot này khá nhanh, đẹp, an toàn với lại bài đăng theo nhãn có ảnh thumbnail luôn.

Thủ thuật hiển thị bài viết theo label tại trang chủ blogspot dạng tin tức nhanh 5 phút

Nếu như để trang chủ bài viết mặc định khá là xấu, lại không chuyên nghiệp, vậy nên hãy thử học code một chút và tìm hiểu thủ thuật dưới đây nhé. Nhớ đọc kỹ làm đúng các bước là ok.

Thủ thuật hiển thị bài viết theo label tại trang chủ blogspot sẽ có 3 bước sau;

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger -> Chủ đề - > Chỉnh sửa HTML , tìm đến đoạn code tương tự như sau: <b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
Sau đó Copy và dán toàn bộ đoạn code bên dưới đây vào phía trên đoạn code vừa tìm được.
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
  <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang chủ -->
<div class='container'>
 <div class='row'>
<div class='col-xs-12'>
 <b:section class='col-md-4' id='cot1'/>
<b:section class='col-md-4' id='cot2'/>
<b:section class='col-md-4' id='cot3'/>
</div>
</div>
 </div>
   </b:if>
Đoạn code này sẽ chỉ định vị trí và số lượng widget hiện thị label, ở đây nó chỉ có điều kiện hiện thị ở trang chủ và có 3 label, nếu muốn nhiều hơn thì thêm một cột nhé. Xong rồi nhớ lưu lại.

Bước 2: Tìm đến đoạn ]]></b:skin>
Copy và dán đoạn code dưới đây lên phía trên nó.
Đoạn code này giúp định hình và trang trí cho phần Code hiển thị bài đăng theo nhãn có ảnh trong blogspot đẹp hơn. Xong nhớ lưu lại.
/*--------- css Bai viet theo labels trang chu by vntonghopcom.com------------*/
#HTML1,#HTML2,#HTML3 {margin:10px 0px; border-radius: 5px; box-shadow:2px 5px #ccc;border: 2px solid #0073aa;padding:0px}
.vntonghopcom-seo img {float:left;width:150px;height:120px;margin:0px 5px}
.vntonghopcom-seo h3 {display:inline;margin:0;padding:0;line-height:1.2}
.vntonghopcom-seo h2{background:#0073aa;color:#fff;font-size:100%;line-height:1.6em;margin:0 0 10px;padding:4px 10px;font-weight:bold;text-transform: uppercase;}
.vntonghopcom-seo h2 a::after {content: "Xem thêm";
float:right;
  color: #e6e6e6;
  font-weight: bold; text-transform: lowercase;
  }
.vntonghopcom-seo ul{list-style:none;margin:0;padding:0px 10px;}
.vntonghopcom-seo li{text-indent:0; line-height:1.3em;margin:0;padding: 3px 0px;font-weight:bold;}
.vntonghopcom-seo li::before {content: "# ";color:red}
.vntonghopcom-seo span {min-height:120px;display:block;float:none}
.vntonghopcom-seo p {margin-top:0px;font-size:90%}
.vntonghopcom-seo h2 a:link, .vntonghopcom-seo h2 a:visited {color:#fff;}
/*-----ketthuc----*/

Bước 3;  Trở lại phần BỐ CỤC sẽ thấy cot1, cot2, cot3, bấm vào thêm tiện ích -> thêm tiện ích HTMl/javacript.
Sau đó copy đoạn code dưới đây, lần lượt dán vào tiện ích HTMl/javacript.
<div id="vntonghopcom-seo" class="vntonghopcom-seo">
<h2><a href="/search/label/Tin%20t%E1%BB%A9c%20VN%20kh%C3%A1m%20ph%C3%A1?max-results=10">Tin tức Bình Dương</a></h2>
<script type='text/javascript'>
numposts = 7;list1 =1; sumPosts = 168;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(a, b) {
  var s = a.split("<");
  for (var i = 0; i < s.length; i++) {
    if (s[i].indexOf(">") != -1) {
      s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">") + 1, s[i].length)
    }
  }
  s = s.join("");
  s = s.substring(0, b - 1);
  return s
}
function showrecentposts(e) {
  img = new Array();
  for (var i = 0; i < numposts; i++) {
    var f = e.feed.entry[i];
    var g = f.title.$t;
    var h;
    if (i == e.feed.entry.length) break;
    for (var k = 0; k < f.link.length; k++) {
      if (f.link[k].rel == 'alternate') {
        h = f.link[k].href;
        break
      }
    }
    if ("content" in f) {
      var j = f.content.$t
    } else if ("summary" in f) {
      var j = f.summary.$t
    } else
    var j = "";
    s = j;
    a = s.indexOf("<img");
    b = s.indexOf("src=\"", a);
    c = s.indexOf("\"", b + 5);
    d = s.substr(b + 5, c - b - 5);
    if ((a != -1) && (b != -1) && (c != -1) && (d != "")) img[i] = d;
    var l = '<span><a href="' + h + '"><img src="' + img[i] + '" align="left" border="0" title="' + g + '" alt="' + g + '"><h3>' + g + '</h3></a><p>' + removeHtmlTag(j, sumPosts) + ' ...</p></span>';
    var m = '<li><a href="' + h + '">' + g + '</a></li>';
    if ((i >= 0) && (i < list1)) {
      var n = l
    }
    if (i == list1) {
      var n = '<div class="vntonghopcom-seo"><ul>' + m
    }
    if ((i > list1) && (i < numposts - 1)) {
      var n = m
    }
    if (i == numposts - 1) {
      var n = m + '</ul></div>'
    }
    document.write(n)
  }
}
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/VNTONGHOPCOM-LABEL?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
//]]>
</script>
</div>

Lưu ý nhớ thay VNTONGHOPCOM-LABEL thành tên Label của bạn nhé. 

Vậy là xong rồi.
NẾU LÀM KHÔNG ĐƯỢC HÃY COMMENT BÊN DƯỚI NHÉ

,

About Hop Nguyen

0 comments:

Post a Comment