Điểm khác nhau cơ bản giữa sổ đỏ và sổ hồng có thể bạn chưa biết

Điểm khác nhau cơ bản giữa sổ đỏ và sổ hồng có thể bạn chưa biết

Đến nay nhiều người có thể vẫn chưa phân biệt được khái niệm sổ đỏ, sổ hồng. Về mặt pháp lý loại sổ nào quan trọng hơn, hãy tham khảo bài viết dưới đây.
Sổ đỏ và sổ hồng là những loại giấy tờ được sử dụng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài khác khác gắn liền với đất.

Thực hiện quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10.12.2009, ở từng giai đoạn khác nhau, ở khu vực sử dụng đất, loại đất khác nhau, Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sử dụng đất, sở hữu nhà ở, công trình xây dựng có đủ điều kiện, theo các mẫu phôi Giấy chứng nhận có hình thức, màu sắc, hoa văn, họa tiết, kết cấu nội dung khác nhau.

Sổ đỏ là gì?

"Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", trang bìa màu đỏ, nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất, ở khu vực ngoài đô thị, áp dụng đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất ở nông thôn... Đối tượng được cấp giấy chủ yếu là hộ gia đình do chủ hộ đứng tên. Do mẫu này có trang bìa màu đỏ, nên người dân thường gọi là "sổ đỏ".

Sổ hồng là gì?

"Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở", trang bìa màu hồng, nội dung ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, khu vực đô thị, áp dụng với nhà ở, đất ở đô thị. Đối tượng là cá nhân, vợ chồng, hộ gia đình, tổ chức có đủ điều kiện được cấp giấy. Do mẫu này có trang bìa màu hồng, nên người dân thường gọi là "sổ hồng".

Sổ đỏ hay sổ đỏ quan trọng hơn?

Điều 97 Luật Đất đai 2013 quy định, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10.12.2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10.12.2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này.

Như vậy, sổ hồng hay sổ đỏ đều có giá trị pháp lý như nhau.

Hiện nay trên thị trường đang tồn tại 5 loại giấy tờ liên quan đến việc ghi nhận quyền sử dụng nhà đất. Tuy 5 loại giấy tờ này nhìn khác nhau nhưng giá trị như nhau, thay đổi theo thời gian, cái mới thay thế cái cũ nhầm khắc phục những điểm hạn chế của cái cũ.
I. Giấy kê khai 99
II. Giấy chứng nhận quyền sở hữu

1- Sổ đỏ cấp theo nghị định 64/NĐ-CP

1.1-  Chỉ có đất trống, không có công trình xây dựng

Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 27/09/1993
5-loai-so-hong-dang-luu-hanh-hien-nay
Mẫu này ra đời đầu tiên chủ yếu cấp cho hộ gia đình đang trực tiếp sx nông nghiệp ở nông thôn


5-loai-so-hong-dang-luu-hanh-hien-nay
Mặt trong mẫu sổ đỏ khi chỉ có đất mà chưa có nhà

1.2- Có tài sản gắn liền với đất

5-loai-so-hong-dang-luu-hanh-hien-nay
Mẫu này gặp rất ít trên thị trường, chủ yếu ở nông thôn thì nhiều hơn
5-loai-so-hong-dang-luu-hanh-hien-nay
Mẫu sổ đỏ có tài sản găn liền với đất


2- Sổ hồng cấp theo Nghị định 61/CP( sổ hồng cũ)

Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 5/7/1994. Do Bộ Xây dựng phát hành, có màu hồng nhạt
5-loai-so-hong-dang-luu-hanh-hien-nay
Mặt bìa mẫu sổ hồng theo 61/NĐ-CP

5-loai-so-hong-dang-luu-hanh-hien-nay
Mặt trong mẫu sổ hồng theo 61/NĐ-CP

3- sổ hồng cấp theo nghị định 90/2006/NĐ-CP( sổ hồng mới)

5-loai-so-hong-dang-luu-hanh-hien-nay
Mẫu sổ hồng mặt bìa theo nghị định 90/2006/CP
5-loai-so-hong-dang-luu-hanh-hien-nay
Mẫu sổ hồng mặt trong theo NĐ 90/2006/NĐ-CP


4- Sổ hồng mới (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất)

Ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thống nhất thành một loại Giấy chứng nhận. Gọi là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất"
5-loai-so-hong-dang-luu-hanh-hien-nay
Mẫu sổ hồng mới nhất bây giờ - mặt bìa

5-loai-so-hong-dang-luu-hanh-hien-nay
Mẫu sổ hồng mới nhất bây giờ - mặt trong


Minh Huy / Lao Động

Comments